XXXIII Niedziela Okres Zwykły 15 listopada 2020

1. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z koronawirusem wdrożyliśmy środki
ostrożności w naszym kościele:

– wprowadzenie zasady przekazania znaku pokoju poprzez skinienie głową, a nie podanie ręki;

– dezynfekcja rąk księdza i szafarzy przed, w czasie i po rozdaniu Komunii Św.

– dezynfekcja klamek i ławek

– ozonowanie pomieszczeń.

2. Dziś Światowy Dzień Ubogich pod hasłem Wyciągnij rękę do ubogiego.

3. W środę 11 listopada powiększyło się grono Zakonu Rycerzy Kolumba.

4. Dziękuję za posprzątanie kaplicy i zapraszam na dyżur na sobotę, rycerzom za wykonanie
odwodnienia.

5. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania spo0tkanie w piątek 20 listopada o godz. 19:00.

6. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla, a w kolejną niedzielę zaczynamy Okres Adwentu i
wizytę duszpasterską.

7. Prasa katolicka GN, MGN i List do Pani, darmowy nr Dobrych Nowin.

8. Zachęcam do nabywania filmów o tematyce chrześcijańskiej, można również nabyć próbną
serię świec woskowych.

9. Zapraszam na codzienne uzyskiwanie odpustu. Istnieje możliwość wcześniejszego zgłaszania
przez grupy nawiedzenia miejsca odpustowego.