Żywy Różaniec

Czym jest Żywy Różaniec?

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Żywy Różaniec obejmuje swym zasięgiem cały Kościół Katolicki.
Żywy Różaniec w parafii składa się z „Róż Różańcowych” liczących po 20 osób, a każda z osób odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca, tę która zostaje jej powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, tak aby w całej Róży rozważany był cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest podawana do wiadomości co miesiąc.
Członkowie Żywego Różańca odmawiając jedną dziesiątkę Różańca dostępują łaski jak za odmówienie całego Różańca. Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku:

• w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
• Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
• Ofiarowania Pańskiego (2 II),
• Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
• Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
• Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
• w święto Królowej Różańca świętego (7 X).
• oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Raz w miesiącu, zazwyczaj w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.00, wszyscy członkowie Żywego Różańca spotykają się na Nabożeństwie Wynagradzającym Najświętszemu Sercu Maryi połączonym ze wspólną modlitwą różańcową i rozważaniami. Po Nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych i intencji oraz informacje bieżące nt. funkcjonowania Żywego Różańca w parafii.
Żywy Różaniec działa zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Episkopat Polski. Głównym moderatorem Żywego Różańca
w parafii jest ks. Proboszcz, który sprawuje wykonywanie tej funkcji poprzez osobę świecką. Poszczególnymi Różami opiekują się Zelatorzy i do nich należy się zwracać w sprawach organizacyjnych.
Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony i dla tego zachęcamy wszystkich parafian do wstąpienia w szeregi Żywego Różańca. Matka Boża jest niezwykle szczodra dla członków Żywego Różańca i jak sama mówi: „nie ma sprawy której nie można by załatwić przy pomocy Różańca, a jeden dobrze odmówiony Różaniec może zmienić historie świata”.
Zapisu do Żywego Różańca można dokonać w zakrystii po każdej Mszy Św. również po przez inne osoby w przypadku osób chorych, które nie mogą zrobić tego osobiście.